Výbor ze sbírkek napsaných koncem 90. let. Autor básně z gruntu zrevidoval, připojil k nim básně nepublikované a zařadil sem také verše či miniatury nové. S odstupem času a v novém uspořádání tak nabízejí nové dojmy v nových souvislostech.

PDF Remington pod kredencí

EPUB Remington pod kredencí

MOBI Remington pod kredencí