Básně z let 1990-1998. Věcné záznamy vizuálních, ale především auditivních zkušeností.Tradiční lyrická subjektivita je potlačována a báseň je budována jako epizující výjev, portrét či drobný příběh, který se snaží na čtenáře zapůsobit dojmem autentického svědectví. Tendenci k epizaci a záznamům výrazných řečových gest posouvají text k mluvenostní stylizaci,

WORD Dvacet deka ovaru