Seřazením do kompaktního více než tisícistránkového svazku se vyjevují skryté souvislosti a vazby mezi jednotlivými počiny básnickými, prozaickými, dramatickými a publicistickými. Jde o kontinuální experiment, jaký pravděpodobně nemá v naší literatuře obdoby. Tolik oficiální anotace. O experiment usiluji ve svém literárním pachtění od samého počátku. Udělat bichli, v níž by bylo úplně všechno, co dotyčný za svůj život nadrásal, to postrádá smysl. Pečlivě a s rozmyslem vybrané texty jsem tu více, tu méně, přepracoval s ohledem k celku, takže se nejedná o jakési pofidérní sebrané spisy, ale o knihu naprosto samostatnou a novou.

Nakladatel: Větrné mlýny, Brno

Počet stran: 1024