Z hlediska žánrů je tato kniha velice pestrá a proměnlivá. Obsahuje básně, mikropovídky, skeče a  fragmenty dialogů, přičemž tvary těchto textů se prolínají a vzájemně umocňují. Autir ve své tvorbě vytváří zvláštní, groteskně obludnou skutečnost, která jako by do krajních důsledků dovršila a zároveň zparodovala svět konzumní pop kultury, virtuální svět, v němž umělá bublina banality nahrazuje a deformuje autentickou a nevyčerpatelnou podobu života. Texty jsou při tom všem zábavné, naprosto nekonvenční a vlastně teprve když knížku dočteme, uvědomíme si, že v nás vyvolává mrazivý pocit.

PDF Rabování samozvaného generála Rona Zacapy